Lipovice

stránky obce Lipovice

Kalendář

Aktivity a ostatní

Klíšťata se převážně nacházejí ve vysoké trávě a nízkých keřích. Prvotně proto chráníme sebe i děti vhodným oblečením do přírody. Po návratu domů děti vždy řádně prohlédneme. Pokud objevíme klíště, je zpravidla zbytečné okamžitě vyhledávat pomoc lékaře či pohotovosti, a stačí, pokud klíště odstraníme sami. 

Místo přisátí klíštěte nejprve vydesinfikujeme. Pak klíště uchopíme do malé pinzetky a kývavým pohybem ho vytáhneme. Po odstranění klíštěte místo vpichu opět dobře vydesinfikujeme. Pokud se nám klíště nepodaří dobře odstranit, vyhledáme lékaře. 

Datum přisátí klíštěte je vhodné si poznamenat pro případ ev. dalších komplikací. Těmi mohou být například virové onemocnění s vysokou teplotou (zpravidla za cca 1 - 2 týdny po přisátí klíštěte), nebo zarudnutí v místě přisátí (obvykle za několik týdnů po odstranění klíštěte). 

Lípa, náš národní strom. Tento titul získala patrně díky kvalitě svého dřeva. Lipové dřevo provázelo a ještě stále provází naše životy. Dříve se z něj vyráběly velmi kvalitní hudební nástroje, nábytek... Podle pověsti právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové. Lidé je pak vyhledávali, aby se pod nimi schovali před bouřkou, v domění, že do nich díky dobrým duchům neuhodí blesk.

    Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek, patří mezi tzv. pohyblivé svátky, jejichž oslava spadá v rozmezí měsíců března až dubna vždy na první neděli po „prvním jarním“ úplňku, tzn. po prvním úplňku následujícím po jarní rovnodennosti, která je bez ohledu na astronomickou skutečnost stanovena na 21. březen (letos připadá Velikonoční neděle na 23. březen). Všechny ostatní pohyblivé svátky křesťanského kalendáře se pak odvíjejí právě od data Velikonoční neděle daného roku (např. Nanebevstoupení Páně, Letnice, Boží tělo aj.). Křesťanské Velikonoce jsou připomínkou ukřižování Ježíše Krista, oslavou jeho vzkříšení z mrtvých a symbolem věčného života.   

Řehtání

Obraz011.jpg

Řehtání

Ač se to zdá neuvěřitelné, i v 21. století se stále udržuje zajímavý lidový zvyk.

Od čtvrtka partička koledníků začala řehtat a dořehtala se až do sobotního poledne.A ve tři se šlo pak vybírat.

 
Nevěříte?Tak věřte!