Lipovice

stránky obce Lipovice

Kalendář

Historie

 

Lipovice


První zpráva o Lipovicích a její tvrzi pochází z roku 1386.V této době patřila vesnice a tvrz Janu z Lipovic.

Nejstarší archeologické památky , které byly v Lipovicích při kopání ve sklepě tvrze nalezeny , pocházejí z doby vlády Vladislava II. , na konci 12. století . Jsou jimi střepy tlačených ozdob z doby románské.

Vesnice a tvrz Lipovice patřila mezi významná vladycká sídla a byla v držení rodu Lipovských z Lipovic.

Tvrz , která od roku 1693 sloužila jako sýpka , budí starověkým zjevem již zdaleka pozornost . Je postavena na výšině , takže z ní můžeme pozorovat vesnice :Budkov , Chlumany , kopce Libín a Boubín.

Rysy mohutné stavby se dochovaly do dnešních dnů . Tvrz chránil hluboký příkop , ještě dnes je ke straně silnice patrný.

Vstup do tvrze je přístupný ze dvora , dále pokračuje přístavkem po schodech . Celé schodiště je goticky klenuté . Největší místností je ve tvrzi tmavá kuchyně . Zde se nachází starožitný vlašský krb . Nad ním je nyní už jen málo vidět rýsování figur v malbě . Nad malbami býval pověšen znak Lipovských z Lipovic.

Do prvního patra se chodilo , dnes už zrušenou a zazděnou , pavlačí . Zde jsou také goticky klenuté prostory a malé místnosti se střílnami ve zdi.

V druhém poschodí bývaly síně , které mají okna ke vsi . Ve výklencích zdí jsou po celé šíři umístěna kamenná sedátka.

Na nádvoří a kolem tvrze se i nyní nacházejí prostorné sklepy , ve kterých se kdysi nacházely zásoby potravin . V případě nebezpečí se zde schovávali lidé a utíkali podzemní chodbou , která vede do lesa Na Luhu a na hrad Helfenburg !V obci stojí dům čp.4 se složitě členěným štítem ve stylu lidového baroka z roku 1857 a kaple z 1.poloviny 19.století s oltáříkem rovněž ve stylu lidového baroka , obojí od Jakuba Bursy.

Od roku 1990 je obec Lipovice samostatná , oddělená od obce Konopiště.Každá má cca 200 obyvatel.V Lipovicích je hasičská zbrojnice , obchod , možnost ubytování , bytovky a dobré podmínky na cykloturistiku.


 

 
Nevěříte?Tak věřte!